Új Széchenyi Terv
Azonosító szám: DAOP-4.1.3/A-11-2012-0014
Összköltség: 52 500 000 Ft
Támogatás: 49 875 000 Ft
Önerő: 2 625 000 Ft

Sajtóközlemény

Idősek nappali ellátásának bővítése és színvonalának emelése valósult meg Lakiteleken Uniós forrásból támogatott projekt keretében

Lakitelek község szociális ellátásában jelentős fejlődést eredményező fejlesztés valósult meg Európai Uniós forrásból megítélt 49.875.000.- támogatásból a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a lakiteleki Gondozási Központban” című, DAOP-4.1.3/A-11-2012-0014 azonosító számmal rendelkező projekt keretében 2013-ban.

A projekt célja volt a szociális alapszolgáltatások elérhetővé tétele a célcsoport számára új férőhelyek kialakításával valamint a Gondozási Központ energiafelhasználásának csökkentése alternatív energiaforrások felhasználásával.

A támogatásból új épület épült melyben több mint 50 m2-es, tágas, minden igényt kielégítő társasági, közösségi életteret biztosító tér továbbá 1 db „pihenőszoba” és a hozzájuk kapcsolódó infrastrukturális helységek kerültek kialakításra. Minden megközelítő rész illetve kiszolgáló mellékhelység esetében teljes körű akadálymentesítés valósult meg. A környezettudatosság jegyében kiemelt figyelmet kapott az alternatív energiaforrások alkalmazása napkollektor kazán beépítésén keresztül, mely jelentős mértékű költségmegtakarítást eredményez majd az intézmény rezsiköltségében. A minden igényt kielégítő szolgáltatóház berendezéséhez, az ellátáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzése az 1/2000. (I.07.) SzCsM rendeletben meghatározott kötelező elemek szerint valósult meg. A házi segítségnyújtás szolgáltatás feladatainak zökkenőmentes megvalósításához motorkerékpár áll rendelkezésre.

A Gondozási Központ a fejlesztésnek köszönhetően meglévő feladatait így magasabb szinten tudja elvégezni, a szolgáltatásokat biztosítani. Az új épület pedig újabb feladatokat, lehetőségeket ad Lakiteleken élő idősek, gondozottak színvonalasabb ellátásához.


Kapcsolódó anyagok

A záró sajtóközlemény letöltése

Projektindító sajtóközlemény + fotók