Új Széchenyi Terv
Azonosító: TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0051
Támogatás: 2 713 580 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt megvalósítás időtartama: 2014.11.01. – 2015.11.30.

Lakitelek Önkormányzata pályázat útján támogatást nyert szociális gondozó és ápoló végezettséggel rendelkező roma foglalkoztatására. Az elnyert támogatás összege 2 713 580 Ft. A projekt megvalósítása 2015.10.31. napon befejeződik.

Lakitelek Önkormányzatának intézményénél, a Gondozási Központnál több szolgáltatás igénybevételére van lehetőség (házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, idősek otthona – ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás, és tanyagondnoki szolgáltatás is működik). Így az intézménynél mindig szükség van segítő kezekre.

2014. évben lehetőség adódott pályázat keretében szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazására. Az önkormányzat sikeresen pályázott a TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2 kódszámú, „Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben" című konstrukció keretében.

A projekt által fejlesztett intézmény a Gondozási Központ (6065 Lakitelek, Béke u. 20.). Ezen pályázat megvalósítása keretében szociális gondozó és ápoló végezettséggel rendelkező roma foglalkoztatására került sor. A foglalkoztatás ideje 12 hónap, napi 8 órában. A projekt 2015. október 31. napon sikeresen lezárul.


Kapcsolódó anyagok

A záró sajtóközlemény letöltése

Projektindító sajtóközlemény